Toelichting

 


Voordrachten
Voordrachten die voor de award in aanmerking komen zijn:
- Een vernieuwend/innovatief product.Een product wat echt onderscheidend is of is geweest binnen het orchideeën sortiment.
-Een waardevolle teelttechnische innovatie voor het orchideeënvak.
-Een persoon of organisatie die zich onderscheid en verdienstelijk heeft gemaakt of maakt voor de de branche
-Een waardevol marketing concept of strategie.


De werkwijze
Door middel van advertenties ,interviews en artikelen in de pers of een persoonlijke uitnodiging wordt de doelgroep opgeroepen om voordrachten aan te dragen.Via een invulformulier komt er een onderbouwing van de voordracht met de reden voor de kandidaatstelling en met het recht tot publicatie.
De nominatie wordt aan de hand van een gedegen onderbouwd juryrapport beschreven,toegelicht en gewaardeerd.
De Raad van Advies toetst vooraf op basis van waarborgnormen de voordrachten.

De Jury
De Jury wordt samengesteld door de Raad van Advies en bevat vijf personen. De jury wordt samengesteld aan de hand van de aard van de voordrachten en komen zo mogelijk uit het orchideeén vak. De voorzitter is onafhankelijk en komt uit de Raad van Advies.
De jury kan tot maximaal vier nominaties komen en bepaald tevens de winnaar.
De jury heeft een geheimhoudingsplicht.