Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium 2004

Introduction

Bij Cymbidium treedt regelmatig lipverkleuring op terwijl de takken nog in de kas staan. Op de plant verkleurt de lip van één of meer bloemen, waardoor de tak niet meer verkocht kan worden. De mate van optreden verschilt sterk tussen bedrijven en seizoenen. In 2000-2002 is door PPO i.s.m. het ATO oriënterend onderzoek naar vroegtijdige lipverkleuring gedaan. Bloemen, met en zonder verkleurde lip, van een klein aantal bedrijven zijn onderzocht. Op de pollenklompjes van bloemen met een verkleurde lip zijn schimmels, mijten en ‘suikerspin’-achtige structuren aangetroffen. Er zijn echter ook bloemen met verkleurde lip gevonden, waarbij slechts één of zelfs geen van deze drie factoren aangetroffen is (het is echter mogelijk dat deze bloemen wel door mijten bezocht zijn geweest). Omgekeerd zijn één of meer van genoemde factoren in goede bloemen waargenomen. Het bleek niet mogelijk te zijn het verschijnsel door besmetting met schimmels of door het aanleggen van een overdruk in het vatsysteem op te roepen. In Nieuw Zeeland is uit onderzoek naar vroegtijdige lipverkleuring geconcludeerd dat de primaire oorzaak fysiologisch is en ligt in het vroegtijdig kiemen van de pollen of het degraderen van de pollenmoedercellen, waardoor de stempelkapjes omhoog komen en zo een invalspoort voor stromijten vormen (Workman en Martin, 2002). In het optreden van vroegtijdige lipverkleuring in de praktijk worden grote verschillen tussen bedrijven gevonden. De oorzaak van deze verschillen is onbekend. Een bedrijfsvergelijkend onderzoek heeft zich bewezen als een goed gereedschap om verbanden tussen kwaliteit en teeltomstandigheden aan te tonen en naar waarde te schatten (Marissen en Benninga, 2001; Slootweg, In druk). 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00022154.pdf