Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Verwachting Cymbidium 2014-2015

 

Introduction

Het nieuwe seizoen is alweer gestart en wordt vooral bepaald
door wat er in het afgelopen half jaar in de kwekerijen aan
temperaturen is gerealiseerd

Table of contents

2014-2015

Door de lage opbrengsten en
gestegen kosten wordt er vaak te weinig gestookt. Echter
dit jaar hebben we vanaf begin maart tot begin augustus
veel zon gehad, waardoor het goed mogelijk is geweest
om de benodigde temperaturen te realiseren. Het extreem
en normaal vroege sortiment (augustus-oktober) heeft hier
goed van kunnen profiteren. Op het moment dat het voor de
meeste vroege bedrijven de hoge temperaturen een probleem
zou kunnen worden, is het weer omgeslagen in donker,
koel en regenachtig weer. Dat is voor de kwaliteit van die
productieperiode goed geweest.
Echter op moment van schrijven is het koel en afhankelijk of
de maand september warm en zonnig of koel en regenachtig
wordt, bepaalt dit of de Kerstbloei op tijd is of wordt
verlaat. Als er in augustus-september bij te koel weer, de
etmaalgemiddelden veel lager dan ca. 20°C uitkomen over
een langere periode van ca. 4 weken, dan geeft dit zeker 1
week of meer bloeivertraging. Dat kan betekenen dat een deel
van de Kerstproductie naar januari verschuift. Dat kan voor
Kerst betere prijzen betekenen, maar ook richting Valentijn
lagere prijzen omdat het in de maand januari in ieder geval
qua afzet van Cymbidium snijbloemen niet meevalt.
Het algemene beeld is dat het hele vroege sortiment iets later
bloeit dan vorig jaar, terwijl we een mooi voorjaar hebben
gehad. Daarnaast valt de opmerking op dat de takken wat
korter zijn en vooral de oktoberbloei, het aantal bloemen wat
minder is per tak. Hoewel het voorjaar zonnig was, was het
ook droog met vaak een wat oostelijke wind. Door het drogere
en zonnigere klimaat kan door verdamping van de plant en
droging, er te weinig water zijn gegeven. De vraag is ook of
meer water geven veel had geholpen want bekend is dat een
zuidwesten wind een gunstiger klimaat geeft voor groei en
takstrekking.
Het probleem van een tekort aan bloemen per tak schrijven
wij toe aan de hoeveelheid licht tijdens de aanmaak van
de scheuten. We zijn het alweer vergeten, maar afgelopen
najaar tot en met februari van dit jaar, was het extreem zacht,
nat en donker. Dan krijg je kwalitatief minder goede nieuwe
onderdelen als scheuten en takken. In het hele vroege
sortiment zie je juist wel voldoende bloemen per tak omdat
in die periode juli 2013 zijn aangelegd en laat dat nu net de
mooiste (warmste) maand van 2013 zijn geweest.
Daarnaast valt door GrowWatch-metingen op, hoe hard
het licht in de kas afneemt in augustus als het krijt er
nog op zit. Iedereen verkeert in de zomermodus, dus descherminstellingen ook. Hierdoor blijft het ongemerkt vaak
te donker in de kas met slecht weer. We zijn er gewoon
niet op bedacht. Vergeet niet, de maand augustus kun je
qua licht vergelijken met april. Dan kom je de winter uit en
is de plant niet goed voorbereid op het vele licht en de
lagere RV-waarden, maar in augustus gaat het licht precies
de andere kant op en zijn de RV-waarden hoger. Vanaf 21
september zijn de dagen korter dan de nacht en na half
oktober hebben we te weinig licht voor enige groei. De
eerstvolgende periode voor scheutafsplitsing is vanaf begin
februari, afhankelijk van het licht dat we dan krijgen.
De scheuten die het volgende bloeiseizoen takken moeten
geven, worden aangelegd voor en groeien uit tijdens de
takstrekking. Het maakt wel een verschil of dat onder lichtrijke
of lichtarme omstandigheden gebeurt. Het is daarom heel
belangrijk om te zorgen voor voldoende licht in de herfst. Voor
de Kerst en Valentijn mag op basis van het weer een goede
productie worden verwacht. Voor mid en laat verwachten wij
een normale productie.

Images

Files

Source

Date: 2014-10-22 09:29, source: Floricultura 2014