Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Vanille als alternatief gewas voor de glastuinbouw 2004

Introduction

De Nederlandse glastuinbouw sector is voortdurend op zoek naar nieuwe hoogwaardige producten waarmee haar internationaal vooraanstaande positie verder versterkt kan worden in de concurrentie met het buitenland. Een voorbeeld van zo’n nieuw hoogwaardig product kan natuurlijke vanille zijn, waarvan de prijs op de wereldmarkt in de afgelopen jaren is gestegen van ca. $50 naar $550 per kg.

Table of contents

Een haalbaarheidsstudie

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00019990.pdf