Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

          Teeltversnelling Phalaenopsis door klimaat optimalisatie tijdens op- en afkweek 2011

Introduction

Phalaenopsis wordt geteeld in zuidoost Azië bij een hogere lichtintensiteit dan in Nederland, maar met een constante daglengte. De overige klimaatcondities zoals temperatuur en RV vertonen minder variatie dan in Nederland, waardoor het klimaat gekenmerkt wordt door een veel grotere regelmaat. Om de variatie van vooral licht en temperatuur te verminderen, wordt er bij de Phalaenopsisteelt in Nederland relatief veel geschermd, met name in de zomer. Teveel variatie in klimaat gedurende de teelt wordt gezien als oorzaak voor groeivertraging en de schade die dan kan ontstaan. Naast deze twee primaire factoren, speelt een lage luchtvochtigheid (hoog vochtdeficiet), al dan niet in een combinatie met té hoge temperaturen ook een belangrijke rol omdat het de huidmondjes opening remt en daarmee de fotosynthese (Dueck et al., 2008a; Ichihashi et al., 2008). 

Table of contents

http://edepot.wur.nl/163349

Images

Files

Source

Date: 2016-09-19 11:36, source: http://edepot.wur.nl/163349