Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Screening van natuurlijke vijanden van orchideetrips in snij-anthurium 2007

Introduction

Chaetanaphothrips orchidii Moulton (orchideetrips) is een van de belangrijkste plagen in de teelt van snijanthurium onder glas. Zij veroorzaakt witte of bronskleurige stipjes en vegen, die de bloemen onverkoopbaar maken. Bij zware aantasting gaan aangetaste bloemen zelfs niet meer open. Tot dusver wordt de trips chemisch bestreden, wat een struikelblok vormt voor de introductie van biologische bestrijding in deze teelt. Bij de aanvang van het project werden de volgende doelen geformuleerd: • Verzamelen en kweken van orchideetrips • Duidelijkheid scheppen over de herkenning, levenswijze, populatieontwikkeling • Beeldmateriaal vervaardigen • Inventarisatie van natuurlijke vijanden • Testen van biologische bestrijders

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00026774.pdf