Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Plant temperatuur

 

Introduction

Bij temperatuur hebben we het al gauw over de
kastemperatuur, die we voor Phalaenopsis maar ook in andere
Orchideeën, voor een bepaalde teeltfase moeten aanhouden.
Dit om het gewas volgens planning goed in bloei te laten
komen. Ondanks dat de juiste (etmaal)temperaturen zijn
aangehouden, bloeit het gewas net een week te vroeg, te laat
of met minder bloemknoppen dan verwacht. Hoe komt dit?
In principe is op iedere vierkante meter in uw kas de
luchtvochtigheid hetzelfde, maar de temperatuur die daarbij
wordt gemeten, bepaalt hoeveel vocht de lucht hierbij
maximaal kan bevatten. Aangezien we in de praktijk in
een afdeling altijd temperatuurverschillen zien, kan de
bijbehorende luchtvochtigheid voor afwijkingen zorgen. Tel
daar de invloed door windkracht en -richting en de manier
van afluchten bij op, dan wordt het heel gecompliceerd om
een goed kasklimaat te houden. Door de invloed van de
temperatuur en de hoeveelheid vocht om de plant, praten
we tegenwoordig veel meer over hoe de plant zich voelt. We
kijken en meten dus steeds meer de planttemperatuur.

Table of contents

Plant temperatuur

Van een Cymbidium is bekend dat bij een bladtemperatuur
boven de 27°C, de fotosynthese sterk terugloopt, dan wel stil
komt te staan. Aangemaakte assimilaten gaan vervolgens
verloren, met kans op een verdere stijging van de plant-/
bladtemperatuur, als op dat moment niet wordt ingegrepen
(vergelijk dit met naar boven lopen op een roltrap die naar
beneden gaat). Door het beperken van de lichthoeveelheid of
het verhogen van de luchtvochtigheid speel je hierop in.
Ook in Phalaenopsis zijn we vorig voorjaar oplopende
planttemperaturen tegengekomen richting de 40°C in kassen
met diffuus krijt! Wat komt bij u het eerste op om hierop in te
grijpen? Als dat is om het vochtverlies van de ruimte op dat
moment zo klein mogelijk te houden, zit u goed. Ook minder
kieren in energiedoek en eerder luchten boven gesloten doek,
houden de temperatuur en luchtvochtigheid stabieler.
We zien dit jaar dat men zich steeds bewuster wordt over de
toegelaten lichthoeveelheden in de opkweek. De meerwaarde
voor snelle bladafsplitsing bij hogere planttemperatuur
is klein gebleken. Daarmee ook het rendement door de
extra investeringen die gedaan moeten worden om tot een
vergelijkbare lichtsom in de winterperiode te komen.
Wist u dat er “ongemerkt” in de winter meer direct licht op
het gewas komt, door lampen of minder schermen, dan in de
zomer? Dit zorgt daarbij weer voor een hogere temperatuur
van de bovengrondse delen. Door het ondernet hier goed op
af te stemmen, kunt u de temperatuurverschillen van de hele
plant zo klein mogelijk houden. Hiermee blijft de assimilatie
dus doorgaan. Zorg dat het ondernet wordt aangepast voordat
de dag start en voordat er gegoten wordt, om de afkoeling van
de plant te beperken.

Images

Files

Source

Date: 2014-10-22 08:08, source: Floricultura. 2014