Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Optimaal LVM (bestrijding uitvoeren)

 

Introduction

Een goed LVM-resultaat hangt af van een aantal punten.
Allereerst is de invloed van een ziekte of plaag groot?
Bestrijd je een schimmel of een insect? Dat maakt al een
groot verschil! Tegen schimmels kan er vaak beter worden
gespoten. LVM kán heel goed werken tegen insecten

Table of contents

  1. LVM

LVM

De middelen moeten geschikt zijn voor een LVMtoepassing,
raadpleeg bij twijfel uw adviseur. Systemische
middelen werken bijvoorbeeld minder goed aangezien er
met LVM maar een heel dun laagje op het gewas wordt
aangebracht. Contactmiddelen die goed oplosbaar zijn in
water, kunnen over het algemeen goed worden gebruikt.
Preventief is LVM eigenlijk de enige remedie tegen Lyprauta
(potworm) en dan vooral tegen de mug die voor de
verspreiding zorgt. Als u een cyclus met ruimtebehandelingen
uitvoert, kunt u de plaagdruk aanzienlijk terugdringen. Houd
daarbij de tellingen van de vanglampen goed in de gaten en
maak deze lampen regelmatig schoon. Heeft u er zelf geen
tijd voor, besteed dit dan uit! Scouting betaalt zich altijd terug
en geeft een goed beeld hoe een plaag zich ontwikkelt.
Lees de instructies van een (nieuw!) middel voor gebruik goed
door. Zo staat de concentratie van de oplossing voor LVM
vaak op spuitadvieskaarten van de verschillende leveranciers
vermeld. Poeders en flowables kunt u vaak beter oplossen in
warm water. Gebruik een zeef bij het in de tank gieten, zodat
eventuele grotere delen de nozzle later niet verstoppen. Als
het middel is klaargemaakt, zorg dan dat het zo snel mogelijk
wordt toegepast om bezinksel te voorkomen.
De buitenomstandigheden zijn nog steeds van (grote)
invloed, ondanks dat de kassen steeds dichter zijn geworden,
op de luchtstroming binnen in de kas. Dit is voor de meesten
wel duidelijk. Laat eerst de (hulp)ventilatoren minimaal een half
uur draaien zodat de kaslucht in beweging is gebracht en zet
daarna de LVM aan (kan ook automatisch). Bij weinig wind
buiten en gesloten ramen kan het middel goed worden verdeeld
door de kas zonder dat de wolk met middel zich ergens
ophoopt en het ergens anders helemaal niet terechtkomt.
Ook een belangrijk punt gaat met name over het apparaat
zelf. Kijk in de gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld in hoeveel tijd
de pot leeg zou moeten zijn (bijvoorbeeld bij een afgifte van
2,5 liter per uur per nozzle), instructies over controle van de
nozzles, schoonmaken, naspoelen. De druk is een belangrijke
indicator, als deze onder de 5,5 bar daalt, worden de druppels
te groot. Bovendien, is de capaciteit wel geschikt voor de
oppervlakte die u gaat behandelen?
Binnen de klimaatcomputersoftware is er ook de mogelijkheid
om een LVM-situatie in te stellen. Meetboxen en de
daarbijhorende sensoren kunnen worden aangetast door
agressieve bestrijdingsmiddelen. Het is dan ook aan te
raden om meetboxen uit te zetten. Om voldoende indringing
in het gewas te krijgen, is het ook aan te bevelen om de
verwarming uit te zetten of terug te schroeven als het weer dat
toelaat. Doordat hete buizen voor opstijgende lucht zorgen,
kan de fijne nevel soms niet of onvoldoende tussen of in het
gewas komen. De tijd qua voor- en naventileren kan tevens
handmatig vaak worden ingesteld.
Een gevaar van de LVM-toepassing is dat het weinig tijd
kost. Bij gebrek aan tijd kan te makkelijk de LVM worden
gebruikt terwijl een pleksgewijze bestrijding in sommige
gevallen een betere optie is of had kunnen zijn. Het veelvuldig
preventief toepassen van LVM, kan leiden tot toch een
onverwacht hoog middelengebruik.

Images

Files

Source

Date: 2014-10-22 09:29, source: Floricultura. 2014