Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Opmars van de plug

 

Introduction

Het kweken van Phalaenopsis in pluggen is volop in beweging Hieronder een vervolg artikel.

Table of contents

Het “finetunen” bij ons en bij u!

De opkweek en teelt van Phalaenopsis vanuit de plug bewijst in de praktijk steeds meer zijn voordelen. De veranderingen ter optimalisatie die wij hebben doorgevoerd in de opkweek van tray planten, stimuleert zelfs de snelheid van weggroei na oppotten. Zo is de snelheid van waterafvoer uit de tray beperkt, waardoor pluggen langer de tijd krijgen om water en voeding op te nemen. Water staat tijdens het gieten nog op de plug, voordat het eerste water draineert. Hiermee is de uniformiteit in vocht tussen de pluggen in onze teelt verbeterd, tevens gaan we efficiënter om met bemesting met het oog op recirculatie-eisen. Maar ook voor uw teelt levert dit het voordeel op dat de plugplanten uniformer zijn in vocht, plantmaat, plantmodel en doorworteling. Aangezien nu een plant wordt opgepot met substraat, kan met een wat drogere start, door de gietboom over te slaan en meer gieten op behoefte, de doorgroei van de wortel in het nieuwe substraat worden bevorderd! Ga ervanuit dat Phalaenopsis “niet weet wanneer het water komt”, ondanks dat de plant, net als de mens, zich goed aan een bepaald ritme en patroon kan aanpassen! Vanuit zijn natuurlijke gedrag zijn de epifytische wortels veelal te vinden op plaatsen waar water gemakkelijk kan worden opgenomen. De meeste wortels zie je daarom ook vaak aan de buitenkant van het sneldrogende kokossubstraat. Niet voor niets is er gekozen voor een substraat, waar je na 4-5 dagen weer moet gieten. Overigens blijft kokos ook na een langere periodezonder vocht nog water opnemen. De wateropname van de wortels is groter, door bij een minder snelle afdroging van het substraat in de zomer, juist een dag later te gieten. In de opkweek van 12 cm vindt de doorworteling, de groei van het wortelpunt in het nieuwe substraat, veel meer centraal in de kern van de pot plaats! Wij zien nu dat als er met pluggen wordt gewerkt met een wat grover substraat (>50% fractie 2) en door 2-4 liter minder water per beurt te geven, het beter afdrogen van de plug wordt bevorderd. Het is daarom ook belangrijk om de vochtigheid van de plug zo dicht mogelijk bij die van de nieuwe bark te krijgen. De invloed van de plug op de bark is dan ook 6 tot 8 weken na het oppotten nihil. Wanneer alleen op pluggen wordt gestuurd, hebben we ook gezien dat in fijnere substraten een goede start mogelijk is. Het is echter wel belangrijk fijnere substraat tot het einde toe luchtig te houden! Gemiddeld worden pluggen bij ons, afhankelijk van de groeisnelheid van een soort, na een vaste periode van opkweek in 3 maten gesorteerd. Na sorteren staan planten op een ruimere afstand in een 50-gaats tray en geef je de planten de mogelijkheid weer gelijk te laten starten aan de volgende teeltfase. Een goed hulpmiddel hierbij is om bij de eerst volgende gietbeurt volledig schoonwater te geven. Hierbij worden overtollige zouten o.a. door ophoping weer uitgespoeld, waarbij voedingselementen opnieuw door de wortels kunnen worden opgenomen! Wij zien dat in pluggen meer met schoonwater gewerkt moet worden! Sorteren levert een verstoring van het ritme op, wat van invloed kan zijn op de wateropname. We zien dat door planten langer te laten staan na sorteren, wortelpunten weer opnieuw de kans krijgen door te groeien. Zodra de ruimte hiervoor in de plug wordt beperkt, splitst de plant nieuwe hals wortels af. Juist al deze wortels bevorderen een snelle start bij u! Door de ruimere afstand in de eindtray worden compactere meer gestapelde planten afgeleverd. Op het oog lijkt de plant dus kleiner maar is wel sterker. Het is zichtbaar dat de snelheid van beworteling van pluggen na oppotten, wat trager verloopt dan dat u gewend bent vanuit de verspeenbak. Is het u ook opgevallen dat bestaande wortelpunten nu meer doorgroeien en wortels van pluggen vaak wat dikker zijn en korter blijven? Wortels van plugplanten drogen in opkweek minder snel uit. Dit is de reden om het gietregime aan te passen en daarmee de afdroging dichter bij dat van de verspeenbakplanten te brengen. Bovendien is het verlies aan wortels bij potten door breuk en de tijd die de plant nodig heeft om zich aan de nieuwe situatie aan te passen, veel minder.In opkweek 2 nadat de planten wijder zijn gezet, wordt dit ruimschoots goedgemaakt. Wij hebben gezien dat dit in de opkweek nu zelfs 1 tot 1,5 blad meer oplevert en dus een zwaardere koelbare plant. Uiteindelijk levert het bij u ook een teeltduurversnelling op! Van een plant die meer gestapeld is en met meer bladeren de koeling in gaat, verwacht je een hogere productie. Uit onze proeven in de praktijk is gebleken dat door de opstaande bladstand, waardoor de plant efficiënter met het licht omgaat, er een hoger meer takpercentage wordt gehaald met plugplant en daarmee dus minder 1-tak. Er is bij steeds meer bedrijven een toename te zien van het aantal pluggen t.o.v. de verspeenbakplanten. Ten aanzien van het gietmoment is het belangrijk om dit, van de diverse typen uitgangsmateriaal, zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Iedere kweker heeft daartoe zijn eigen mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan drogere plekken aan de kant van het betonpad of het aantal tafels in een gietvak. Op dit moment worden er al de volgende aanpassingen in de opkweek gemaakt: Vliesdoek aanbrengen onder de verspeenbakplanten; Een grover substraat voor plugplanten; De gietboom overslaan voor pluggen, direct na het oppotten. Wat betreft het doek en het substraat, is het afwegen bij welk aandeel pluggen het loont om deze maatregelen toe te passen. Na de eerste sorteerslag in de opkweek kan het doek alweer worden verwijderd. Het grovere substraat zorgt juist weer voor een snellere afdroging van de plug.

Images

Files

Source

Date: 2014-10-21 15:48, source: Floricultura. 2014