Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Opkweek van Phalaenopsis in pluggen

 

Introduction

Start vanuit de tray
Sinds de start en ontwikkeling van opkweek van Phalaenopsis in de plug, is er bij Floricultura al veel ervaring opgedaan. Je hebt een bepaald idee en denkwijze waar je naar toe wilt, wat voor een goede plantengroei bevorderlijk is. Het doel is om de groei en verwerking in ons bedrijf en bij de kwekers en de volgende schakels in de keten, op een hoger peil te brengen. Je weet dat als de eindgebruiker de voordelen ziet en dit afweegt tegen hetgene dat al op de markt is, een ontwikkeling als pluggen in een stroomversnelling kan komen.
De laatste jaren hebben we gezien dat het afstemmen van de voeding, de hoeveelheid water, het moment en de manier van gieten, bepalend zijn voor de groei van wortels in de pluggen tray. Het is ook bekend dat een doordachte watergeefstrategie, voor het grootste gedeelte, de start en opkweek van Phalaenopsis bepaalt. Het is om die reden dan ook niet voor niets dat er vanaf het allereerste moment is gekozen voor een totaalconcept bestaande uit kokos, een mandpotje, verschillende traymaten, waar een teeltmethode op wordt afgestemd. We hebben gezien dat als water te snel draineert, planten te kort de tijd krijgen om hiervan voldoende op te nemen. Hierdoor neemt de ongelijkheid binnen de partij toe. Aangezien je ervaring hebt met een al bestaand concept, ga je bovendien na hoe je planten bovengronds ook weer zo snel mogelijk droog kunt krijgen. Dit weer met het oog op de planttemperatuur en verandering in vocht en temperatuur in de kas. Het eerder inzetten en eventueel verhogen van de onderbuis is een kostbare methode. Als je geen uitvloeier gebruikt, dan bekijk je hoe je verder aanpassingen kunt maken. Het aanbrengen en aanpassen van gaten bovenop en onderin de tray, hebben inmiddels ertoe geleid dat de snelheid van waterafvoer beter onder controle is en bovengrondse delen, zelf sneller drogen als bij verspeenbakplanten.
 
We hebben ook met het nieuwe substraat moeten leren werken en met de eigenschappen daarvan. Kokos is door zijn hoge capillaire werking snel vochtig, maar door de luchtigheid van het materiaal ook weer snel droog. Een niet onbelangrijke eigenschap in een teelt, waar met name de wortelgroei wordt bepaald door een actief klimaat en snelheid van afdroging. We zien nu dat, net als in de verspeenbak, we met regelmaat na 4-5 dagen weer kunnen gieten. Kokos heeft de eigenschap elementen als Na, Cl en K gemakkelijk aan zich te binden. Gezien de snellere groei, hebben we hier nog eerder op in moeten spelen. Frequenter bemonsteren heeft er dan ook toe geleid om bij afnemende lichthoeveelheden, meer te spoelen en de planten weer gelijk te zetten.
De verandering van het plantmodel met meer opstaande bladeren, leidt ertoe dat de plant meer licht krijgt en hier efficiënter mee omgaat. Dit maakt bladeren korter, minder bedekte bladeren, met als gevolg een snellere afsplitsing van het volgende blad. De teelt komt hiermee bij ons op een niveau dat kleinere maar compactere planten worden opgekweekt, waar minimaal een blad extra op zit. Dit is qua plantmaat niet te vergelijken met de verspeenbakplant, oftewel appels met peren vergelijken. Een nieuw concept waar je uiteindelijk ook de meerwaarde van moet inzien en dat in de praktijk al steeds beter zijn waarde aan het bewijzen is. En zo gaat het straks ook bij u in de opkweek!
 
Opkweek in bark
 
Start en sturing vanaf oppotten
Door middel van testpartijen gaan wij naar behoefte, wens en ervaring van de klant, die er inmiddels ook van is overtuigd dat voor deze teelt een verenkeld systeem, met het oog op uniformiteit en automatisering, de toekomst is. Ondanks de verschillende manieren van telen, met betrekking tot kleursegmenten, plantmaten, snelheid van weg groei die kunnen bepalen wanneer je oppot, komt er nu meer kwaliteit met een kortere teeltduur. Dit is te bereiken door de teelt nauwkeuriger te volgen, vanaf het moment van ontvangst tot afleveren bij de volgende schakel in de keten.
 
Zoals bekend en gezien de uitvoerbaarheid in de praktijk, is iedere uitzondering in de teelt een extra handeling. Poot plugplanten na ontvangst direct op of geef bij voorkeur de pluggen twee dagen voor het oppotten voor de laatste keer water. Je start met een droger gewas en de vochtigheid van de plug komt dan dichter bij die van de bark te liggen. Zo realiseer je een zo klein mogelijk verschil in vocht tussen beide substraten. Aangezien je nu een plant gaat oppotten met substraat, is het voor het loskomen van de wortel uit de plug bevorderlijk de afdroging van de kokos verder te stimuleren. Na het potten van de plugplanten deze niet direct aangieten, maar één dag later aangieten dan gebruikelijk met planten die opgepot zijn uit de verspeenbakken.
 
De vraag waarom er zoveel nadruk wordt gelegd op gieten, is dat wij zien dat dit veelal nog kan worden uitgesteld. Een antwoord hierop kan teruggevonden worden in het feit dat nog vochtig bark aanwezig is waar het de wortels in de pot omsluit. Haal een plant uit de pot en bekijk de bark om de wortel! Dit zorgt ervoor dat de wortels langer op spanning kunnen blijven. Over watergift en voeding, leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.
 
Het is een manier van starten dat voorkomt dat substraat te lang vochtig blijft. In de opkweek kan afhankelijk van de omvang van de partij, veelal geen uitzondering meer worden gemaakt. Toch zou je graag op een manier willen gieten om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen herkomst van stek. Een oplossing is dan bijvoorbeeld de droging van verspeenbakplanten te remmen. Dit kan door een acryldoek onder de potten te leggen en dit bij plugplanten niet te doen. De vochtigheid tussen partijen komt dan dichter bij elkaar te liggen. Bij grote partijen pluggen kan er ook makkelijker gestuurd worden met een apart kraan vak. We hebben gezien dat met behulp van een ondernet van minimaal 45°C en 3 tot 6 liter/m², afhankelijk van de gietfrequentie, iedere 3-4 dagen in de eerste 6 weken, de wortels voldoende op spanning blijven en de bovenlaag blijft. Wat heb je aan een doordrenkte pot waar geen wortels zijn, wat alleen maar meer energie kost om deze weer te drogen. Vergelijk dit met het hardlopen op versleten schoenen en gaan voor de beste tijd, niet onmogelijk, maar…
 
Door gematigd met water te starten komt de halswortelontwikkeling op gang waarmee de plant zich meteen vastzet. Bestaande en nieuwe wortels worden met het actieve ondernet op deze manier naar beneden “getrokken”. Wij zien 6 tot 8 weken na de start, met het op gang komen van de wortelgroei, veelal geen verschil meer tussen verspeenbak en plug. Denk ook aan de verhouding in de pot tussen de plug en de bark, dat door groei van de wortels in de bark steeds kleiner wordt. In het tweede deel van de opkweek is een vergelijkbaar effect te zien als bij ons na het sorteren. Een sterke toename van de wortelgroei, waarmee de langzame groei na het oppotten meer dan goed wordt gemaakt!
 
Meerwaarde voor de teelt
Al enkele jaren testen wij plugplanten naast verspeenbakplanten. Wij hebben gezien en gemeten dat plugplanten uiteindelijk sneller, uniformer en met meer bladeren de koelbare maat bereiken. Drie weken teeltduurverkorting is geen uitzondering. Samen met de klanten die al hebben gekozen voor de plug, denken wij dat het pluggensysteem in de toekomst grote voordelen gaat brengen voor de Phalaenopsis teelt.
 
 

Table of contents

Images

50 gaats tray 
Phalaenopsis in Plug 
Phalaenopsis in Plug.2 

Files

Source

Date: 2014-08-26 08:51, source: Floricultura. 2014