Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Onderzoek naar het effect van schommelingen in luchtvochtigheid op het optreden van Pseudomonas cattlyea in Phalaenopsis 2007

Introduction

Er is in het verleden weinig tot geen onderzoek verricht naar de oorzaak van bacterierot
bij Phalaenopsis door Pseudomonas cattleya. Eén van de redenen hiervoor zou kunnen
zijn dat de teelt van Phalaenopsis op een steeds hoger niveau komt te liggen. De
etmaaltemperatuur ligt nu vaak rond de 28 oC. Deze hoge etmaaltemperatuur is niet
alleen gunstig voor de groei van de Phalaenopsis planten maar ook voor de ontwikkeling
van de Pseudomonas bacteriën. Dit houdt dus in dat de telers steeds dichter tegen het
“randje” aan zijn gaan telen. Dit resulteert in hogere risico’s voor en frequenter optreden
van de Pseudomonas infecties.
Door het nastreven van een hoge groeisnelheid van de Phalaenopsis planten bij het telen
op een luchtig substraat moet frequent water worden gegeven. Door het gebruik van een
luchtig substraat wordt (bijna) in alle gevallen bovenlangs water gegeven. Dit heeft als
gevolg dat de sporen van Pseudomonas zich door de op het blad vallende waterdruppels
makkelijk kunnen verspreiden. Daarnaast blijft het blad relatief lang vochtig en kunnen
makkelijk grote schommelingen in de luchtvochtigheid ontstaan. Uit de uitgevoerde
literatuurstudie en de interviews met verschillende telers komt naar voren dat te hoge
luchtvochtigheid en grote schommelingen in luchtvochtigheid de kans op een uitbraak
van Pseudomonas (sterk) doet toenemen. Daarnaast zijn er ook bepaalde Phalaenopsis
soorten die extra gevoelig zijn voor aantasting door Pseudomonas.
In het hierna beschreven vervolgonderzoek is bacterierot opgewekt (na kunstmatige
infectie) door schommelingen in luchtvochtigheid aan te brengen. Er is onderzocht wat
het effect van de schommelingen in luchtvochtigheid is op het optreden van
Pseudomonas aantasting.

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-19 11:36, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00027306.pdf