Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar 2015

Introduction

Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen volgend uit de Kaderrichtlijn Water zijn afspraken gemaakt tussen de sector en betrokken overheden om de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit kassen te verminderen. Voor de substraatteelt zijn vanaf januari 2013 emissienormen van kracht geworden en deze worden komende jaren stapsgewijs verlaagd om te streven naar nagenoeg emissie loze teelt in 2027.

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/14995%20Glastuinbouw%20Waterproof%20Cymbidium.pdf