Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Najaar-winterteelttips Phalaenopsis

 

Introduction

Najaar-winterteelttips
Phalaenopsis

Table of contents

Najaar-winterteelttips

Op het moment van schrijven is het nog 23°C buiten (half
september!), maar dat er ander weer aan gaat komen, staat
vast. Qua groei is het niet de moeilijkste periode van het jaar.
Wel is het de tijd van voortakken die rond deze weken, bij
een normaal wat kouder najaar, worden aangelegd. Dit heeft
met de huidige daglengte te maken en de tendens die de
plant ziet van korter wordende dagen met daar bovenop nog
eens koudere nachten (let op; uitstraling!). Wat ook meespeelt,
is het veranderde licht dat binnenvalt als het krijt van het
dek is verwijderd en meer scherpere wisselingen van licht
die zich na het verwijderen voordoen. Diverse klimaat- en
scherminstellingen moeten weer worden aangepast worden,
maar dit behoeft verder geen toelichting.
Het is erg nuttig om ruimte- en vooral bladtemperatuur in de
gaten te houden, zeker in deze tijd van het jaar. Vooral in de
namiddag kan die snel wegzakken als de lampen uitgaan.
Een half uur voor het uitgaan van de lampen, de verwarming
er (extra) bij laten komen, werkt goed. De buizen moeten
vanaf nu echt sneller bijkomen met donker weer en het
afbouwen van buistemperatuur op licht is minder of niet aan
de orde. Hierdoor wordt de afdroging gestimuleerd en kan er
weer goed naar 1x per 4-5 dagen gieten worden gestreefd.
Qua gieten is het bij twijfel een dag wachten, terwijl je in het
voorjaar waarschijnlijk al een dag te laat bent, dan is het bij
twijfel een dag eerder gieten.
Maar met vorst en of koude neerslag (sneeuw) wordt er harder
gestookt en is er veel vochtonttrekking/condensatie tegen het
dek, waardoor er bij twijfel zeker wel gegoten dient te worden.
Het is dus altijd zaak om de pot te bekijken. Wat is de situatie
nu en welke omstandigheden staan eraan te komen? Bij een
gietfrequentie van 1x per 6-7 dagen, wordt er te inactief geteeld.
Het aanhouden van langere dagen dan 14-16 uur wordt
afgeraden. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om net
even een hogere lichtsom te halen op een winterdag. Maar je
kunt je ook afvragen wat er nog in die laatste paar uur van de
dag gebeurt, qua lichtsom, met alleen een paar uur lamplicht
als de zon niet meer schijnt. Heeft u dat wel eens uitgerekend?
De lampen 3 uur met 80 PAR laten branden, levert ongeveer
0,9 mol op. Is het wel waard om voor 0,9 mol de lampen nog
3 uur te laten branden? Waarschijnlijk wel als de lichtsom van
3 mol naar bijna 4 mol kan worden verhoogd, maar van 6 mol
naar bijna 7 mol verhoging is misschien minder interessant.
Bovendien staan huidmondjes rond 15:00 uur vaak al weer
open (gemeten en aangetoond tijdens diverse onderzoeken,
soms zelfs al om 13:00 uur) en heeft het nauwelijks nog zin
om (veel) licht toe te laten als de Phalaenopsis zich in dat
stadium bevindt.
Mocht tijdens vorst de ketel uitvallen en de temperatuur
naar rond de 20-25°C zakken, dan kunnen de lampen beter
uitgelaten worden. Want met de lampen aan heeft u een
grotere kans dat er takken komen (inductie is koude en
licht). Zakt de temperatuur verder onder de 20°C, dan gaat
de temperatuur voor en is het goed om toch de lampen als
kachels aan te doen en voor de planttemperatuur om schade
door koude te voorkomen.
Houd dus minimaal 8-10 uur nacht aan, aangezien de nacht
immers van wezenlijk belang is voor Phalaenopsis wat betreft
CO2-opname. Als er CO2 wordt opgenomen, verliest de plant
tegelijkertijd vocht als de huidmondjes open staan. De RV mag
dan niet te laag zijn, maar is ’s nachts meestal geen probleem.
Probeer bij een lage lichtsom anders de volgende dag juist
op de dag meer licht binnen te halen (uiteraard in stapjes
per dag!!). Doeken hoeven dus minder snel te reageren op
lichtpieken van buiten dan in het voorjaar. Bovendien is de
plant nu meer gewend omdat deze uit de zomer komt (ook
uit onderzoek gebleken). Ook zit er nu meer vocht in de lucht
waardoor planten minder snel uitdrogen dan bijvoorbeeld in
het voorjaar bij schrale oostenwind. Huidmondjes staan nooit
helemaal dicht en zelfs overdag kan een blad leeggetrokken
worden als de RV te laag is. De nevel blijft dus wel degelijk
nodig, maar zal minder bij hoeven te springen in het najaar.
Maar voor de winter kunnen we verneveling weer heel hard
nodig hebben.Zeker in de morgen kan Phalaenopsis veel licht aan, mits de
plant goed op toeren is. Doeken moeten snel open lopen als
het buiten tijdelijk donker wordt, daglicht is immers gratis. Uw
PAR-meter is daarbij een goede hulp. Het is echt van wezenlijk
belang dat het minimaal een half uur duurt, maar langer kan
ook, tussen het opschakelen naar volledig lampniveau (is ook
onderzocht en bewezen!). Sommige cultivars hebben zelfs
een paar uur nodig om op een goed rendement uit te komen.
Waarom zou u het licht vol aanzetten als de plant er toch niks
of weinig mee doet? Voor de warmte is het goedkoper om dat
met de verwarming te doen dan met licht.
In de winter gaan alle processen in de plant iets trager. Om
dan op dezelfde manier door te bemesten, is niet logisch.
Dus een stapje terug in EC of iets vaker met schoonwater
en bijvoorbeeld iets minder stikstof (Ureum) kan helemaal
geen kwaad. Door de warmte die de lampen afgeven, heb je
automatisch al een iets hogere bladtemperatuur dan zonder
lampen. Die temperatuur kan al iets van strekking geven.
Als je dan ook op dezelfde manier met 27-15-12, 28-14-14,
30-10-10 en/of 20-20-20 doorgaat, kan dat problemen gevenDoor een iets lagere (0,1-0,2 EC) te hanteren, zien we vaak dat
de drain EC minder snel oploopt. Als in de pot de verzouting
wordt tegengegaan, dan kan de plant toch makkelijk water en
voeding opnemen en blijft de groei lekker doorgaan.
Bij lage luchtvochtigheden kan spint op de loer liggen, zeker
oudere partijen zijn vatbaar voor allerlei ziekten en plagen.
Neem bij een bestrijding ook altijd een eventuele “hobbyhoek”
mee. Vaak is het beter om van oude partijen gewoon afscheid
te nemen. Dit kost minder dan de bestrijding zelf en is zeker
goedkoper dan een hele kwekerij die besmet raakt. Met
het huidige middelenpakket is het zelfs de vraag of u een
bepaalde plaag er helemaal onder krijgt. Potworm kan in
Phalaenopsis redelijk onder controle gehouden worden met
iets droger telen mits de druk niet te hoog is. De mug kan met
een blok van ruimtebehandelingen worden aangepakt, zie het
stukje in deze nieuwsbrief over LVM. In de praktijk wordt de
laatste tijd steeds meer met aaltjes gedaan tegen de worm.
Hypoaspis en Macrochelus kunnen de Sciara goed onder
controle houden en hebben ook een nevenwerking tegen
potworm. Dit is wel een kwestie van herhaaldelijk inzetten.

Images

Files

Source

Date: 2014-10-22 08:08, source: