Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Jaarrondteelt Orchidee├źn (gericht op Miltonia) 2005

 

Introduction

De uitvoering van het project heeft reeds geleid tot aanpassingen in het koelgedrag binnen de kweek van o.m. de Miltonia. Er vindt mechanische koeling en koeling via buitenschermen plaats. Door het geforceerd koelen het mogelijk het product nu jaarrond te kweken. Hierdoor is er beter te plannen en levert dit een betere arbeidsspreiding en minder leegloop op. Dit is de belangrijkste aanpassing in het kweekproces bij de tuinders ten gevolge van de uitvoer van het project. In essentie is de bedrijfsvoering niet veranderd maar levert meer output op. Ook is de marketingpositie van de Miltonia verbeterd daar men nu beter op voorhand kan verkopen. http://edepot.wur.nl/292477

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2017-01-25 15:20, source: