Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Invloed temperatuur op bloei Cymbidium 2004

Introduction

Het is nog onduidelijk hoe het bloeimechanisme van Cymbidium precies werkt. In de praktijk zijn verschillende theorieën in omloop, maar desondanks blijft het moeilijk te voorspellen wanneer de plant uiteindelijk gaat bloeien. Om dit bloeimoment te kunnen voorspellen, maar ook om de bloei te kunnen verschuiven dient bekend te zijn welke factoren van invloed zijn op de bloei. Vooral voor de vroegbloeiende Cymbidiums is het gewenst om de bloei te kunnen vervroegen. Het merendeel van de bloemtakken van vroegbloeiende Cymbidiums kan vaak pas na 1 november geoogst worden. Door de geringe aanvoer van Cymbidium en de grote vraag vanuit de markt vóór 1 november zijn de prijzen in deze periode juist aanmerkelijk hoger dan na 1 november. Als de bloei van de vroegbloeiende cultivars beter gestuurd en daardoor vervroegd zou kunnen worden, zouden meer bloemtakken aangevoerd kunnen worden vóór 1 november met hogere prijzen. Als meer bloemtakken vóór 1 november aangevoerd kunnen worden zal het zeer hoge huidige prijsniveau in deze periode waarschijnlijk wel dalen. Door een verlenging van de aanvoerperiode (eerder begin van aanvoerseizoen) en spreiding van de oogst zal een vervroeging van de oogst naar verwachting toch een positief effect op de afzet en prijsvorming kunnen geven. 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/296325