Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Invloed temperatuur in winter bij vroegbloeiende Cymbidium 2007

Introduction

Sturing van de bloei bij vroegbloeiende Cymbidiums is gewenst om beter in te kunnen spelen op de vraag vanuit de markt in september/oktober. Eerder onderzoek heeft laten zien dat met een hogere temperatuur in het voorjaar de bloei vervroegd kan worden (Kromwijk et al, 2004). Resultaten van dat onderzoek gaven aanwijzingen voor de hypothese dat de temperatuur in de winter mede bepalend is voor de productie van vroegbloeiende Cymbidiums in het najaar. Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende temperatuurbehandelingen in de winter. Daaruit bleek dat vroegbloeiende Cymbidiums in de winter een periode met lage temperatuur nodig hebben om een goede productie in het najaar te kunnen geven. Een continu hoge temperatuur van 20CC in de winter gaf een erg lage productie. Een verlaging van de temperatuur in de periode week 44 t/m 7, gaf een toename van de productie in het najaar. 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00027914.pdf