Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Invloed lagere nachttemperatuur tijdens opkweek Phalaenopsis 2010

Introduction

In de teelt van Phalaenopsis worden doorgaans drie teeltfases aangehouden. In de opkweek, die ca. 26 tot 30 weken duurt, wordt de temperatuur dag en nacht op 28 o C gehouden om de planten vegetatief te houden. In de koelfase wordt de temperatuur verlaagd om de bloemtakken te induceren en in de afkweefase kan de temperatuur iets verhoogd worden om de uitgroei van de bloemtakken te versnellen. Eerder onderzoek naar het effect van temperatuur op de mate van voortakken (=voortijdige bloemtakken die tijdens de opkweek al uitgroeien) heeft laten zien dat bij een etmaaltemperatuur van 22, 24, 26, 28, 30 en 32  o C met een gelijke dag/nachttemperatuur het aantal voortakken afneemt naarmate de etmaaltemperatuur hoger is (Kromwijk, 2003). De minimumtemperatuur waarbij alle planten vegetatief bleven verschilde per cultivar. Om alle cultivars vegetatief te houden wordt tijdens de opkweek van Phalaenopsis in de praktijk doorgaans een etmaaltemperatuur van 28 graden aangehouden om voortakken te voorkomen. De bladafsplitsingssnelheid in dit onderzoek nam toe naarmate de temperatuur hoger was.

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-19 11:36, source: http://edepot.wur.nl/183840