Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Inventarisatie naar mogelijke oorzaken van uitval bij Cymbidium 2008

Introduction

In de teelt van Cymbidium treedt in de praktijk uitval van planten op. Deze uitvalproblemen doen zich voor vanaf het voorjaar tot in augustus. Uit monsters ziek plantmateriaal die de Plantenziektenkundige Dienst sinds 1991 heeft ontvangen is gebleken dat Phytophthora multivesiculata de veroorzaker was van de uitval. De afgelopen jaren zijn bij diagnose van door telers ingezonden materiaal diverse andere schimmels en bacteriën geïsoleerd die pathogeen zijn zoals Erwinia, Fusarium en Rhizoctonia. Het is niet duidelijk geworden in hoeverre de gevonden micro-organismen ook de veroorzakers van uitval waren. Om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van de uitval en de omstandigheden waaronder de planten uitvallen, is een inventariserend onderzoek uitgevoerd. 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://edepot.wur.nl/297127