Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Inventarisatie knelpunten emissiebeperking potorchidee├źn 2012

Introduction

De teler van potorchideeën, staat de komende jaren voor een grote uitdaging. In het kader van de Kaderrichtlijn Water moet de sector komen tot een nagenoege nulemissie in 2027. De emissie naar het oppervlaktewater moet dus fors worden verminderd. Op dit moment is het al verplicht om de emissie vanuit het bedrijf naar oppervlaktewater en/of riolering te registeren. De verwachting is dat in juli 2012 de emissienormen van kracht worden. Voor bijvoorbeeld Phalaenopsis geldt dan een emissienorm van 300 kg N/ha/jaar. Deze norm loopt in de komende jaren verder af. Een aanzienlijk deel van de telers van potorchideeën heeft nu een lozing van meer dan 400 kg N/Ha/jaar. Lozingen van 700 kg N/ha/jaar zijn geen uitzondering. De voorwaarde dat drainwater alleen geloosd mag worden boven een gewas-specifiek Na-gehalte komt te vervallen. Vanuit de landelijke commissie potorchidee is de zorg geuit dat er nog veel onduidelijkheid heerst over hoe de emissie kan worden verminderd. De verwachting is dat dit voor veel orchideeëntelers geen gemakkelijke (onmogelijke?) opgave zal zijn. 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/14263.28%20eindrapportage%20inventarisatie%20knelpunten%20emissiebeperking%20potorchideeen%20april2012.pdf