Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Goed water, de basis van een gezond leven!

 

Introduction

Wie orchideeën wil telen, moet goed water tot zijn beschikking hebben. Zonder goed water is een goede orchideeëncultuur niet mogelijk. Wat dat betreft hebben wij in het verleden veel potentiële kwekers moeten teleurstellen dat ze beter geen orchideeën konden telen vanwege het feit dat ze geen goed water tot hun beschikking hadden. Het maakt niet uit welke orchidee er wordt geteeld.
 
Maar wat is goed water? Het antwoord is vrij simpel: regenwater! Liefst vers uit de lucht gevallen. Dat bevat geen zouten en wel heel veel zuurstof. Ook smeltwater uit de bergen is perfect. Echter er valt niet overal voldoende regen en als er regen valt, is de verdeling over het jaar ongelijk. Dus wateropvang in bassins kan een groot deel van dit probleem oplossen. In Nederland wordt dit het meest toegepast. Helaas is de beschikbare ruimte voor een dergelijke opslag vaak beperkt. Afhankelijk van de teelt en het gebruik zijn er normen opgesteld voor benodigde opslag in kubieke meter per ha.
 
Voor Cymbidium snij geldt bijvoorbeeld 25% van de oppervlakte in kubieke meters opslag. Voor Phalaenopsis moet dit meer zijn, gezien het hogere verbruik. Meestal is er onvoldoende grond beschikbaar voor aanleg van opslagbassins. Dan kan worden gekozen voor opslag in de kas onder de tafels c.q. vloer. Let daarbij wel op dat er geen drain of lekkage water in dit bassin kan komen.
Nadeel van dit alles, is dat het water nooit vers is, en helemaal niet als het in de kas onder de cultuurtafels of vloer wordt opgevangen. Het water komt stil te staan, wordt hoger in temperatuur en het wordt als het ware “dood water”. Zolang de wind er nog invloed op heeft door golfslag valt het nog mee, maar afgedekt met anti-algdoek of onder de vloer maakt het dit onmogelijk.
 
Vaak zien we in de zomer de temperatuur van het water in deze bassins oplopen. Denk maar eens aan de meren en plassen met warm weer. De bovenlaag is lekker warm terwijl het 1,5 meter dieper kouder wordt. Als het bassin voldoende diep is en de aanzuigleiding ook diep zit, is het water nog altijd koel. Maar als het water 20°C of warmer wordt, verdwijnt de zuurstof uit het water en boven de 25°C bevat het zo weinig zuurstof, dat het voor planten ongezond wordt. De gevarengrens is bereikt als het te anaeroob wordt en dat hierdoor uitval optreedt, als gevolg van verstikking.
 
Schoonmaken
Dit warmer worden van het bassinwater wordt versterkt als het lang droog blijft en er tussentijds ook geen aanvulling van osmosewater plaatsvindt.
Bovendien maken te veel kwekers hun bassin nooit schoon, waardoor na een aantal jaren een laag slib zich op de bodem heeft opgehoopt. U kunt zich voorstellen hoe vers het water is als er een laag slib op de bodem van het bassin ligt en de waterhoogte erboven een halve meter of minder is. Dat slib is afkomstig van stof dat op het kasdek ligt en met het regenwater in het bassin komt. Dat geeft garantie op narigheid.
Wie orchideeën wil telen, moet goed water tot zijn beschikking hebben. Zonder goed water is een goede orchideeëncultuur niet mogelijk. Wat dat betreft hebben wij in het verleden veel potentiële kwekers moeten teleurstellen dat ze beter geen orchideeën konden telen vanwege het feit dat ze geen goed water tot hun beschikking hadden. Het maakt niet uit welke orchidee er wordt geteeld.
 
Maar wat is goed water? Het antwoord is vrij simpel: regenwater! Liefst vers uit de lucht gevallen. Dat bevat geen zouten en wel heel veel zuurstof. Ook smeltwater uit de bergen is perfect. Echter er valt niet overal voldoende regen en als er regen valt, is de verdeling over het jaar ongelijk. Dus wateropvang in bassins kan een groot deel van dit probleem oplossen. In Nederland wordt dit het meest toegepast. Helaas is de beschikbare ruimte voor een dergelijke opslag vaak beperkt. Afhankelijk van de teelt en het gebruik zijn er normen opgesteld voor benodigde opslag in kubieke meter per ha.
 
Voor Cymbidium snij geldt bijvoorbeeld 25% van de oppervlakte in kubieke meters opslag. Voor Phalaenopsis moet dit meer zijn, gezien het hogere verbruik. Meestal is er onvoldoende grond beschikbaar voor aanleg van opslagbassins. Dan kan worden gekozen voor opslag in de kas onder de tafels c.q. vloer. Let daarbij wel op dat er geen drain of lekkage water in dit bassin kan komen.
Nadeel van dit alles, is dat het water nooit vers is, en helemaal niet als het in de kas onder de cultuurtafels of vloer wordt opgevangen. Het water komt stil te staan, wordt hoger in temperatuur en het wordt als het ware “dood water”. Zolang de wind er nog invloed op heeft door golfslag valt het nog mee, maar afgedekt met anti-algdoek of onder de vloer maakt het dit onmogelijk.
 
Vaak zien we in de zomer de temperatuur van het water in deze bassins oplopen. Denk maar eens aan de meren en plassen met warm weer. De bovenlaag is lekker warm terwijl het 1,5 meter dieper kouder wordt. Als het bassin voldoende diep is en de aanzuigleiding ook diep zit, is het water nog altijd koel. Maar als het water 20°C of warmer wordt, verdwijnt de zuurstof uit het water en boven de 25°C bevat het zo weinig zuurstof, dat het voor planten ongezond wordt. De gevarengrens is bereikt als het te anaeroob wordt en dat hierdoor uitval optreedt, als gevolg van verstikking.
 
 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2014-08-22 16:28, source: