Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Effecten van luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 op de fotosynthese van Cymbidium 2004

Introduction

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de LTOcommissie Cymbidium naar optimale teeltomstandigheden in relatie tot de fotosynthese. Door metingen op een praktijkbedrijf is meer inzicht verkregen in optimale en limiterende omstandigheden van de groeifactoren licht, temperatuur en CO2 op de fotosynthese van Cymbidium. De metingen zijn uitgevoerd door de in fotosynthesemetingen gespecialiseerde onderneming Plant Dynamics. Met de meetapparatuur kan de fotosynthese bij variatie in de klimaatfactoren licht, temperatuur, CO2 en r.v. bepaald worden. In overleg met de begeleidingscommissie onderzoek Cymbidium is gekozen voor mid-bloeiende Cymbidiums, aangezien bij deze cultivars pas relatief laat in het jaar gekrijt wordt, waardoor de kans op meetdagen bij hoge stralingsintensiteit en temperatuur vergroot is. Naar aanleiding van de metingen in de praktijkkas (2003) heeft de commissie gevraagd om in 2004 de effecten van RV, temperatuur en CO2 onder goed gecontroleerde omstandigheden verder te onderzoeken. De resultaten van beide onderzoeken zijn in dit verslag samengevoegd.

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://edepot.wur.nl/293960