Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Effect pottemperatuur op vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium 2010

Introduction

In de teelt van Cymbidium komt het soms voor dat de lip van de bloem al op de plant verkleurt (foto 1). Deze bloem wordt dan van de tak verwijderd, maar de takken brengen dan minder op omdat ze dan met een keuropmerking geveild moeten worden en bij meerdere verkleurde bloemen per tak, kunnen de takken zelfs helemaal niet meer geveild worden. Vroegtijdige bloemverkleuring leidt dus tot opbrengstderving voor snijCymbidiumtelers. 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://edepot.wur.nl/136195