Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

De N en P opname van Cymbidium 2005

Introduction

Aanleiding tot dit onderzoek was de vraag van de landelijke commissie Cymbidium van LTO6 Groeiservice hoeveel stikstof (N) en fosfaat (P) opgenomen wordt op jaarbasis bij Cymbidium. Dit was actueel vanwege de vraag over de haalbaarheid van de normen voor N en P in het besluit glastuinbouw van het GLAMI convenant. Deze normen bedragen voor 2010, voor resp. N en P: 190 en 48 kg/ha/jaar. Allereerst zijn onderzoeksgegevens uit de jaren ’80 verzameld en beoordeeld. Op basis van de gegevens van toen is geschat dat de opname voor respectievelijk N en P varieert van 80 – 130 kg N ha61 en 20 – 35 kg P ha61. Van N wordt circa de helft opgeslagen in oude plantededelen (bulben 20 % en oud blad 25 %) en de rest gaat naar de jonge scheuten (30 %) en bloemtakken ((25 %). Bij P wordt naar verhouding iets meer in de oudere delen opgeslagen. Omdat de gegevens meer dan 10 jaar oud zijn, bleef de vraag hoe groot de opname in de huidige praktijksituatie zou zijn? Daarom is een voorzichtige schatting gemaakt, op basis van de productiecijfers uit de KWIN brochure. De schatting komt dan uit op circa 150 kg N en 40 kg P. Dit zou betekenen dat de normen voor cymbidium inderdaad een knelpunt kunnen gaan vormen. 

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00023839.pdf