Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Cymbidium Vanguard “Xmas Beauty” als kruisings ouder

 

Introduction

Deze bijdrage gaat over de invloed op de moderne Cymbidium snijbloemen teelt van Vanguard “Xmas Beauty” (Vanguard).

Table of contents

Vanguard in de USA

Vanguard is geregistreerd door Sherman in 1957 in Californië .
Het is een kruising tussen Atlantis (1927) en Sicily (1943)
Van eventuele andere planten uit de kruising is niet veel bekend.
Vanguard is gekweekt als snijbloem in Californië en in 1967 daar gebruikt voor de eerste kruisingen, onder andere door Mrs. Carol Cox.
Vanguard X Atlantis = Carol Cox (1967)
Vanguard X Christmas Beauty = Imogene Sherman(1967)
Deze kruisingen blonken commercieel niet echt uit, een paar concolors en verder vooral korte takken. Reden was, en dat is later vele malen aangetoond, dat Vanguard en zijn nakomelingen niet goed gedijen in het Californische klimaat.
De botanisch eigenschappen in de beide ouders van Vanguard,  zoals erysthrostylum in Atlantis en de tracyanum in Sicily zijn daar mede de oorzaak van. 

Vanguard naar Europa

In die tijd, eind jaren ‘60 bracht Burkhard Holm van Lemförder Orchideen uit Duitsland een bezoek aan Californië.
Tijdens de rondreis daar werden verschillende Cymbidium planten aangekocht.
De belangrijksten waren Vanguard, Fred Stewart (Stewart 1964) en Tapestry  (McLellan 1963)
Vanaf eind jaren 60 is Vanguard vermeerderd door middel van meristeem cultuur en heeft het soort zijn weg naar diverse Cymbidium productie bedrijven gevonden.
Uit déze planten zijn ook door latere veredelaars deze specifieke ouders gekozen om later nieuwe kruisingen mee te maken.
Dit is een essentieel punt in deze verhandeling, omdat er verschillen waren in de planten zoals ze uit het lab zijn gekomen. Bijvoorbeeld een iets zwaardere plant en bloem , die betere nakomelingen voortbracht.

Eerste kruisingen in Europa

Het was in 1970 dat de heer Burkhard Holm de eerste kruisingen maakte met Vanguard.
De belangrijksten zijn Red Beauty ( Vanguard X Tapestry ) en Beauty Fred ( Vanguard X Fred Stewart)
Deze kruisingen zijn de sleutel en de aanzet voor vele succesvolle kruisingen met Vanguard in de 40 daaropvolgende jaren.

Van Bethlehem “ Early Times” naar Red Beauty.

Als we het sortiment bekijken dat er begin jaren 70 werd gekweekt aan  vroege Cymbidium snijbloemen, is dat erg beperkt.
Soorten van Maarssen Orchideeën, No 100, 100 B, 100 G, van Vacherot en Lecoufle diverse Kurun variëteiten, van Stewart Orchids, diverse Bethlehem variëteiten. Verder  Ideal, Jollity “Golden Heritage”, soorten die in die tijd op de markt waren.

Een sprong voorwaarts.

Het was 1971 dat de heer Burkhard Holm van werkgever veranderde en bij de Fa. Winter in dienst trad.
Hij nam de zaailingen bakjes van Red Beauty en Beauty Fred met zich mee, en kweekte de planten op bij zijn nieuwe werkgever.
Hier openbaart zich ook een bijzondere eigenschap van kruisingen met Vanguard, namelijk dat de peulen veel kiemkrachtig zaad bevatten.
Schier eindeloze hoeveelheden planten komen uit de zaadpeulen.
Bij de Fa. Winter werd in 4 jaar tijd ongeveer 5.000 m2 kas gevuld met deze zaailingen.
In Europa was deze schaal van zaailingen kweken nog niet vertoond en getuigd dan ook van veel moed.
Het resultaat was verbluffend en geeft het inzicht aan diegenen die in die tijd daartoe durfden te besluiten.
Ook werd de naam als kruising ouder voor Vanguard gevestigd.

Kwaliteit, en te koop.

Als een lopend vuur werd bekend dat er nieuwe Cymbidium te zien was en ook te koop bij Fa. Winter.
Verschillende kwekers en ook planten handelaren hebben enkele of een serie planten gekocht om te vermeerderen voor eigen gebruik en voor verkoop van de meristeemplanten.
In de jaren na 1975 zijn er wel 30 nieuwe Red Beauty variëteiten op de markt gekomen.
Zoveel omdat er voor elk wat wils in de kruising zat.
Van donker tot licht roze. Licht tot donker bruin. Lange takken voor losse bloemen, grote bloemen voor takken handel.
Alles te produceren voor de kerstperiode.
Veel Cymbidium kwekers hebben hun voordeel met deze nieuwe soorten gedaan.

Nieuw elan.

In Europa werden in die tijd niet veel vroegbloeiende nieuwe soorten geïntroduceerd.
Dus werd er geprobeerd om soorten uit de USA , Nieuw Zeeland en Australië te bemachtigen, vaak viel dat tegen.
Wel zijn deze soorten vaak later, die het commercieel net niet haalden voor de Nederlandse markt, wel veel succes gebruikt als kruising ouder, dus die moeite was niet tevergeefs.
Zaailingen tegen lagere kosten op het zuidelijk halfrond op kweken is ook met redelijk succes gedaan.
Het probleem hiervan is dat er geselecteerd wordt onder niet identieke omstandigheden als in Noord Europa.
Met Vanguard leek bewezen dat er een bijna perfecte nieuwe ouder was gevonden en dat vooral onder noord Europese omstandigheden.
De kwekers uit die tijd die zelf ambities hadden om zaailingen te kweken en zodoende het sortiment te verbeteren werden altijd ontmoedigd door het feit dat het commercieel bruikbare percentage zo laag was.
Ook in die jaren was het een langdurig en kostbaar proces.
Maar nu, met een ouder waarvan de nakomelingen veelal bruikbaar waren, opende het nieuwe perspectieven voor het opkweken van kruisingen in Nederlandse kassen.
Er zijn in die tijd door veel kwekers experimenten gedaan met kruisen en de basis is toen gelegd voor latere successen.

Kandidaten voor succes.

Kruisen in die tijd en zeker met Vanguard was gericht op direct resultaat.
Dat was ook mogelijk, Vanguard is redelijk recessief in kleur, dus Vanguard X een sterke gele gaf resultaat als geel en zo ook met roze en wit.
Red Beauty “Mieke” werd in eerste instantie ten onrechte als een variëteit van Red Beauty beschouwd, en bleek al snel dat dit het resultaat was van Vanguard X Kurun Mongo. De kruising  Vanguard X Kurun Troubadour is later geregistreerd onder de naam Floripink. (Schoone 1985)
Deze Floripink was een doorslaand succes, massa bloemen, roze en kerstbloei.
Er zijn van Floripink vele soorten succesvol vermeerderd.
Voor groene Cymbidium is onder meer  Fanfare gebruikt, Vanguard X  Fanfare = Fareguard (Meeuwissen 1983)
Ook een nog veel gebruikte groene variëteit is Vanguard X Isle = Floriade “Zoetermeer” ( Droppert 1989)
De variëteit “ Bremo”, later door Bremkes Orchideen uit deze kruising geselecteerd, is tot op heden zeer populair.

Geimporteerd succes.

Half jaren 70 werd er veel gereisd door Nederlandse Cymbidium kwekers.
Uit Australië werd Arcadian Sunrise “Golden Fleece’’ gehaald, een in Europa massaal gekweekte snijbloem.
Ook Wallara “Golden Nugget” kwam uit Australië.
Geen snijbloem maar een goede ouder. Vanguard X Wallara=
Wallguard (Bart 1988) hieruit kwamen een vijftal goede soorten, met als beste Wallguard “Rijsenhout”, welke nu nog volop wordt gekweekt.
Deze kruising blonk ook uit in vruchtbaarheid, veel kiemkrachtige zaden die voor een overvloed aan planten zorgden.

Ontstaan uit gebrek.

Snijbloemen werden op de veilingen verkocht in gemengde dozen.
Er was in die tijd gebrek aan de kleur geel in de kerstperiode.
In Californië had Paul Gripp, van het bedrijf The Orchid Estate, in die tijd op zijn bedrijf een afdeling dat “The Flask House” werd genoemd, hier verkocht Paul  flessen van kruisingen van orchideeën. De kruising Cariga Golden X Runnymede =”Goldrun “ (Bart 1985) komt daar vandaan.
De zaailingen uit deze kruising bloeiden in 1980 in Nederland.
Een 4n, donker geel, met takken van 10 bloemen.
Van Vanguard X Goldrun zijn verschillende peulen gemaakt en het resultaat was Vacaru (Bart 1986)
Ook deze kruising blonk uit door zijn kiemkrachtige zaden.
Er zijn in die tijd mede door de goede ervaringen uit het verleden 7.000 zaailingen in bloei gekomen.
In die tijd, 1985, was dit een revolutie in de Cymbidiumteelt.
De bloeitijd was december tot en met maart en de kwaliteit was bijzonder goed. Er zijn 20 soorten geselecteerd en vermeerderd.
Trigo Royale (Cobbs 1970) uit Californië, was ook een populaire snijbloem uit deze tijd en Vanguard X Trigo = Royal Van
Vanguard X Trigo, maar met een andere Trigo bracht Royal Van “Hans” voort (Mast 1982) Deze Hans wordt nog met succes gekweekt.
Een kruising van Andy Easton, Trigo Royale X Magpie = Late News (Easton 1978) bleek als snijbloem in Europa niet te voldoen. De kruising werd in Nederland opgekweekt.
Uit de kruising kwamen veel korte takken (van de Magpie) maar één was lang, 20 bloemen.
Vanguard X Late News = Contrails (Bart 1983) Dit bleek een prima snijbloem te zijn, Contrails “Whitestreak” wordt nog gekweekt bij Nederlandse kwekers.

Meer vraag naar verbetering.

Een ander groot gemis in het kleuren palet voor Kerstmis was dat er niet een goede witte Cymbidium voorhanden was.
Wit was en is een veel gevraagde kleur voor de Kerst handel.
De variëteit die in die dagen veel als snijbloem werd gebruikt was Baltic Snow “Molly” = Winter Fair X Trigo (Rudvalis 1977)
Dit was een moeilijk te kweken soort.
Zwak op de wortel, gemakkelijk rode bloemen maar wel spierwit.
In Californië stond bij McCullough een partij zaailingen uit dezelfde kruising te bloeien en daar is een andere Baltic Snow geselecteerd.
Deze Baltic Snow is nu bekend als Baltic Snow “Rijsenhout”, alhoewel deze niet is geregistreerd.
Een vroegbloeiende witte Cymbidium, met niet voldoende kwaliteit als snijbloem, maar wel om als kruising ouder te gebruiken.
Na het succes van Red Beauty, Beauty Fred, Floripink, Fareguard, Floriade Zoetermeer, Vacaru , Wallguard, en Contrails, is de kruising Vanguard X Baltic Snow = Hotstuff gemaakt (Bart 1992)
Alweer een vruchtbare kruising.
Uiteindelijk zijn 4.000 zaailingen in bloei gekomen en hieruit zijn aanvankelijk 10 veelbelovende witte Cymbidiums geselecteerd.
Hotstuff is kenmerkend door zware takken en een goede productie.

Vervolg in de negentiger jaren.

In de negentiger jaren is er voortgeborduurd op het succes van Vanguard.
Vanguard X Summer Pearl = Summer Magic (Floricultura/Easton 1995) een bijzonder succesvolle kruising die in de zomer bloeit en voor zowel snijbloem als potplant wordt gebruikt.
Vanguard X Tracey Reddaway = Yellow River (Floricultura /Easton 1995). Dit is de meest geteelde vroegbloeiende donker gele Cymbidium van de laatste 15 jaar, met een bloeitijd van oktober tot en met december.
Vanguard X Baltic Honey = Honey Green (Floricultura /Easton 1997) Vroegbloeiende groene, zeer succesvol.
Vanguard X Valley Zenith = Green Zenith(Easton 2000)

Noord Europa als bakermat.

De succesvolste kruisingen met Vanguard,  zijn voornamelijk in Europa gemaakt.
Dit is het logische gevolg van het aanpassingsvermogen van Vanguard nakomelingen aan het noord Europese klimaat.

De tweede generatie.

Hoewel dit artikel over de eerste generatie Vanguard nakomelingen gaat, zijn er wereldwijd vele tweede generatie hybriden gemaakt.
Vooral de Red Beauty soorten die gemuteerd of veranderd zijn naar 4N, geven prima nakomelingen.
Er zijn volop voorbeelden van successen behaald in Nieuw Zeeland, Californië, en ook op Hawaii.
 
Ik nodig een ieder uit om aanvullingen te maken op dit artikel.

Images

Files

Source

Date: 2015-12-23 17:19, source: