Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Bestrijding van potworm, Lyprauta met aaltjes 2011

Introduction

In Phalaenopsis en overige orchideeën zorgen larven van Lyprauta spp. al jaren voor een aanzienlijke kostenpost. In de volksmond heet deze larve potworm. De kosten komen voort uit bestrijding van het plaaginsect en vertraagde groei van aangetaste planten. De larve van de Lyprauta eet van de wortelpunten en beschadigt deze aldoende. Hierdoor maakt de plant nieuwe (zij)wortels aan. Dit kost energie en door een verstoorde nutriëntenopname vertraagt de groei van de plant. Bestrijding van Lyprauta is moeilijk doordat de larve zich in de pot tussen het substraat bevindt. De werking van chemische middelen laat te wensen over. De volwassen muggen vliegen erg laag en daardoor is het moeilijk deze weg te vangen met lampen en vangplaten. Aaltjes lijken erg geschikt om de potworm te bestrijden omdat zij in de pot ingeregend kunnen worden. De geteste aaltjes zijn reeds commercieel beschikbaar. Aanleiding voor dit onderzoek is een eerdere test gedaan door Groen Agro Control. In dit testje was op beperkte schaal infectie van de poppen van Lyprauta waargenomen. Dit consultancy-project inventariseert de mogelijkheden om Lyprauta met aaltjes te bestrijden. Hiervoor worden drie aaltjes getest, te weten: Steinernema carpocapsae, S. feltiae, en S. kraussei.

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/Bestrijding%20van%20potworm%20Lyprauta%20met%20aaltjes%2014263.34.pdf