Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Best Practices in de bestrijding van wol- , dop- en schildluis 2014

Introduction

In 2013 heeft Entocare op verzoek van LTO Groeiservice en in overleg met vertegenwoordigers van diverse teeltgroepen praktijkonderzoek uitgevoerd op diverse potplant- en snijbloemen bedrijven om te komen tot zg. ‘best practices’ voor de bestrijding van wolluis, schildluis en dopluis. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Het onderzoek maakt deel uit van een groter project waarin ook Wageningen UR op diverse onderdelen participeert.

Table of contents

Images

Files

  • download »
    Filename: "Eindrapport Best Practises in de bestrijding van Wol- dop- schildluis 2014.pdf", size: 2.32 MB

Source

Date: 2016-09-06 07:08, source: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/14804%20eindrapport%20Best%20Practises%20Wol-%20dop-%20schildluis.pdf