Overview | Register | Login | Help
Search Orchipedia:

Invloed luchtbeweging op de verdamping en groei van Phalaenopsis in semi gesloten kas 2009

 

Introduction

Bij het geconditioneerd telen in de Kas zonder Gas van v.d. Hoorn orchideeën in ter Aar wordt door middel van ventilatoren ‘onderdoor’ gekoeld en/of verwarmd. Een warmtepomp in combinatie met aquifers voor warmte- en koudeopslag zorgt voor de benodigde koude en warmte. Door middel van een hogere of lagere ventilatorstand wordt meer of minder lucht onder de teelttabletten geblazen en kan meer of minder gekoeld c.q. verwarmd worden. Actieve ontvochtiging vindt niet plaats. Een minimum ventilatorstand wordt gebruikt om een verondersteld goede lucht- en temperatuurverdeling in de kas te realiseren. Er was echter grotendeels onbekend: 1) hoe de horizontale luchtverdeling in relatie tot de ventilatorsnelheid varieert, en 2) wat de invloed van luchtbeweging is op de processen a) verdamping en b) groei. Ad a) Verdamping. In de praktijk kan niet geheel gesloten geteeld worden, omdat na een watergift het gewas lang nat blijft, indien niet geventileerd wordt. Uit teelttechnische overwegingen (ziektedruk) is het wenselijk het gewas droog de nachtperiode in te laten gaan. Dit is vooral in de opkweek het geval. Ventilatie om de verdamping te stimuleren is echter ongunstig vanuit energieoogpunt, en verlaagt het CO2 niveau in de kas. Er is onbekend welke en in welke mate verschillende factoren bijdragen aan de pot- en gewasverdamping bij Phalaenopsis in de Kas zonder Gas. Hierdoor zijn maatregelen om de gewasverdamping te reguleren naast of als alternatief voor ventilatie niet goed mogelijk. Ad b) Groei. Bekend is dat het potvochtgehalte invloed op de groei kan hebben. Optimalisatie van de watergift op basis van de gerealiseerde of geschatte verdamping c.q. potgewicht is nu nog niet mogelijk.  

Table of contents

Images

Files

Source

Date: 2016-09-22 11:54, source: